Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2021

 • Rok: 2021
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie SPK Medveď
 • Kategórie: Muži
  A 18-39 rokov
  B 40 - 49 rokov
  C 50 - 59 rokov
  D 60 - 69 rokov
  E 70 rokov a starší

  Ženy
  F 18-39 rokov
  G 40 rokov a staršie

  BLOSNV 2021 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce v okrese SNV alebo štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
 • Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2021
  1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
  2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
  3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
  5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
  6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body


  Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 10 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Web: https://www.blosnv.sk/
 • Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Beh k Iliašovskej kapličke
Iliašovce
Beh Hodkovským parkom
Žehra časť Hodkovce
1000-ročný beh
Spišská Nová Ves
Harhovská desiatka
Spišský Hrhov
Ganrun
Gánovce, okr. Poprad
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Memoriál Michala Suju
Markušovce
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Beh ulicami obce Smižany
Smižany okr. Spišská Nová Ves
Beh ulicami Krompách
Krompachy okr. Spišská Nová Ves
Ferčekovská desiatka
Ferčekovce okr. Spišská Nová Ves