Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: občianske združenie SPK Medveď
 • Kategórie: Muži A 18-39 rokov 2001-1980
  B 40 - 49 rokov 1979-1970
  C 50 - 59 rokov 1969-1960
  D 60 - 69 rokov 1959-1950
  E 70 rokov a starší 1949 a starší
  Ženy F 18-39 rokov 2001-1980
  G 40 rokov a staršie 1979 a staršie

  BLOSNV 2019 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
 • Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2018 – kategórie A, B, F, G
  1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
  2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
  3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
  5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
  6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

  kategórie C, D, E
  1. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  2. miesto 7 bodov + 2 body za účasť 9 bodov
  3. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  4. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  5. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  6. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body

  Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 10 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Olcnavská Osmička
Olcnava okr. SNV
Večerný beh mesta Spišská Nová Ves
Spišská Nová Ves
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Tomášovský beh
Spišské Tomášovce
Ganrun
Gánovce, okr. Poprad