Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Občianske združenie SPK Medveď
 • Kategórie: Muži
  A 18-39 rokov
  B 40 - 49 rokov
  C 50 - 59 rokov
  D 60 - 69 rokov
  E 70 rokov a starší

  Ženy
  F 18-39 rokov
  G 40 rokov a staršie

  BLOSNV 2020 je určená pre osoby od 18 rokov bývajúcich na území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace na jeho území.
 • Bodovanie: Bodovanie v pretekoch BLOSNV 2020
  1. miesto 15 bodov + 2 body za účasť 17 bodov
  2. miesto 12 bodov + 2 body za účasť 14 bodov
  3. miesto 10 bodov + 2 body za účasť 12 bodov
  4. miesto 8 bodov + 2 body za účasť 10 bodov
  5. miesto 6 bodov + 2 body za účasť 8 bodov
  6. miesto 5 bodov + 2 body za účasť 7 bodov
  7. miesto 4 body + 2 body za účasť 6 bodov
  8. miesto 3 body + 2 body za účasť 5 bodov
  9. miesto a každé ďalšie 1 bod + 2 body za účasť 3 body


  Do konečného poradia sa započítava hodnotenie max. 8 pretekov, na ktorých bežec dosiahol najviac bodov.

  Pri rovnosti bodov rozhodujú
  1. vzájomné súboje
  2. viac lepších umiestnení,
  3. menej pretekov potrebných na získanie týchto bodov.
 • Web: https://www.blosnv.sk/
 • Kontakt: Branislav Toporcer, tel.: 0918 735 290, e-mail: spkmedved@gmail.com
Beh k Iliašovskej kapličke
Iliašovce
1000-ročný beh
Spišská Nová Ves
Beh Novoveskou Hutou
Novoveská Huta okr. Spišská Nová Ves
Memoriál Michala Suju
Markušovce
Beh v Raji
Stratená, okr. Rožňava
Beh ulicami obce Smižany
Smižany okr. Spišská Nová Ves
Beh Slovenským rajom
Košiarny briežok, okr. Spišská Nová Ves
Beh ulicami Krompách
Krompachy okr. Spišská Nová Ves