Beh 2 míle Košice 2014

  • Rok: 2014
  • Vyhlasovateľ: Sri Chinmoy Marathon Team
  • Kategórie: Trať 2 míle: Ženy, Muži, (dievčatá a chlapci nad 12 rokov rozdelení do kategórií Ženy a Muži, v r. 2014 s ročníkom narodenia 2003 a starší).    Trať 1km: Dievčatá do 12 rokov, Chlapci do 12 rokov (v r. 2014 bežci a bežkyne s ročníkom narodenia 2002 a mladší).
  • Bodovanie: V každom kole sa bude rozdeľovať od 20 bodov po 1 bod za účasť. Ak si pretekár zlepší svoj najlepší čas v roku, tak dostane plus 1 bod. Na jednu účasť bude vyhlásená "amnestia", to znamená, že na konci roka sa každému pretekárovi v celkových výsledkoch zruší mesiac s najnižším počtom bodov.Výsledné časy bežcov sa prepočítajú na základe koeficientov podľa roku narodenia.
  • Web: http://cs.srichinmoyraces.org/Beh2MileKosice
  • Kontakt: Peter Hlač 0905 306 551, info@behkosice.sk
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice
Beh 2 míle Košice
Košice