Beh 2 míle Košice

  • Dátum: 05. 04. 2014 (So)
  • Miesto: Košice, park Anička, pri reštaurácii Ryba
  • Štart: 9.00 hod.
  • Dlžka trate: 2 míle, 1 km
  • Povrch: asfalt
  • Kategória: Trať 2 míle: Ženy, Muži, (dievčatá a chlapci nad 12 rokov rozdelení do kategórií Ženy a Muži, v r. 2014 s ročníkom narodenia 2003 a starší).

    Trať 1km: Dievčatá do 12 rokov, Chlapci do 12 rokov (v r. 2014 bežci a bežkyne s ročníkom narodenia 2002 a mladší)
  • Súťaže: Beh 2 míle Košice 2014