Smutná správa z Bratislavy | Erich Koplinger

Erich Koplinger

dňa 9.12.2023 našu bežeckú rodinu vo veku 83 rokov navždy opustil náš veľmi dobrý kamarát a vynikajúci bežec Erich Koplinger.

Posledná rozlúčka s naším kamarátom sa bude konať v pondelok 18. decembra 2023 o 14:45 hod. v bratislavskom krematóriu.

Kto ste ho poznali, venujte prosím tichú spomienku jeho pamiatke.

Erich, odpočívaj v pokoji.