Nočný beh Kuzmínovom

 • Dátum: 14. 09. 2021 (Ut)
 • Miesto: Dolný Kubín, Námestie P. O. Hviezdoslava
 • Štart: 17:15 hod.– žiaci; 19:00 hod. – dorast a dospelý
 • Dlžka trate: 7 km
 • Kategória: Deti 1 - Chlapci a dievčatá 2-4 rokov (rok nar. 2017 – 2019)
  Deti 2 - Chlapci a dievčatá 5-7 rokov (rok nar. 2014 – 2016)
  Deti 3 - Chlapci a dievčatá 8-10 rokov (rok nar. 2011 – 2013)
  Starší žiaci – Chlapci a dievčatá 11-15 rokov (rok. nar. 2006 – 2010)
  Dospelí
  - Muži I. 16-19 rokov (rok narodenia 2002 – 2005)
  - Muži II. 20-34 rokov (rok narodenia 1987 – 2001)
  - Muži III. 35-49 rokov (rok narodenia 1972 – 1986)
  - Muži IV. 50 a viac rokov (rok narodenia 1971 a skôr)
  - Ženy I. 16-19 rokov (rok narodenia 2002 – 2005)
  - Ženy II. 20-29 rokov (rok narodenia 1992 – 2001)
  - Ženy III. 30-44 rokov (rok narodenia 1977 – 1991)
  - Ženy III. 45 a viac rokov (rok narodenia 1976 a skôr)
 • Organizátor: Mesto Dolný Kubín , Bežecký klub Dolný Kubín , Olympijský Klub ORAVA
 • Štatistika účasti: 118
 • Informácie: Ing. Štefan Belvončík, tel.: 0915 847 514, e-mail: msszdk@stonline.sk
  Miroslav Hrabal, tel.: 0908 499 183, e-mail: runclubdk@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné:
  dorast a dospelí 5,-€ pri online registrácii
  pri prihlásení v deň pretekov 7,-€
  Žiacke kategórie - nespoplatnené