Malacká desiatka, Malacký kilometer

 • Dátum: 14. 10. 2023 (So)
 • Miesto: Malacky, areál Zámockého parku
 • Ročník: XXXVII.
 • Štart: Malacká desiatka: 12:00 hod. Malacký kilometer 10:00 hod. deti,
 • Dlžka trate: 10 km, 6 km a 1 km
 • Povrch: prevažne jemný štrk, škvára, zámková dlažba
 • Kategória: žubrienky, žabky, žiačky, žiaci
  dorastenky, dorastenci
  juniori, juniorky
  ženy – 20-34, nad 35, nad 45
  muži – 20-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, nad 70 (6 km)
 • Organizátor: Komisia pre vzdelávanie, mládež a šport pri MsZ Malacky a Centrum voľného času Malacky, AC Malacky, KZPDaM SZTP, DHZ, AD HOC p.o.m.,
 • Súťaže: Moravsko – Slovenský běžecký pohár ROTOR 2021
 • Informácie: Alžbeta Šurinová, tel.: 0915 513 713, e-mail: cvc.malacky.zborovna@gmail.com;
  RNDr. Pavol Tedla, tel.: 0905 860 096, e-mail: ptedla@gmail.com
 • Poznámka: Štartovné: €, Kč (muži, ženy)