Hornotoryský horský beh Demiankou

 • Dátum: 20. 09. 2020 (Ne)
 • Miesto: Krásna Lúka, okr. Sabinov, futbalový štadión
 • Ročník: 6.
 • Štart: 10:30 hod.
 • Dlžka trate: 21,5 km, prev 269 m (celkom 563 m stúpanie, 753 m klesanie)
 • Povrch: terén
 • Kategória: : juniori – 2002 a ml.
  juniorky – 2002 a ml.
  muži A 1981 a ml.
  muži B 1971 a ml.
  muži C 1970 a st.
  ženy D – 1981 a ml.
  ženy E - 1980 a st.
  NORDIC WALKING – muži – štart o 10.00 hod.
  NORDIC WALKING – ženy – štart o 10.00 hod.
 • Organizátor: KST Mladosť Odeva Lipany, OZ Šenviž, obec Krásna Lúka, obec Krivany, mesto Lipany, Gymnázium Lipany
 • Štatistika účasti: 102
 • Informácie: PaedDr. Jozef Sobota, tel.: 0917 887 778, e-mail: jsobota31@gmail.com
 • Web: http://horsky-beh-demjankou.webnode.sk/
 • Poznámka: Štartovné:
  10 € (obed, občerstvenie, darček, účastnícky list)
  8 € bežci z Lipian, obcí ZOHT, juniori/ky
  13 € prihlásení pri prezentácii v deň štartu!