POZVÁNKA na seminár k Zákonu o športe

V súvislosti s prijatým Zákonom o športe organizuje Slovenský atletický zväz seminár s JUDr. Petrom Sepešim a členmi pracovnej skupiny, ktorá zákon tvorila.

pozv