Video: Základy behu – časť 3: Bežecká abeceda

Seriál z dielne Sportdiag-u o behaní 3. časť. Bežecká abeceda.

Seriál z dielne Sportdiag-u o behaní.

Tretia časť je venovaná bežeckej abecede, ktorá slúži na zdokonaľovanie techniky behu a odstráňovanie zlých navykov a za istych podmienok môže napomôcť k vyšovaniu rýchlosti.

 

 

Zdroj: http://www.sportdiag.sk