Organizátori diskutovali na Donovaloch

Tento týždeň sa uskutočnil ďalší seminár určený organizátorom bežeckých podujatí, zorganizovaný Komisiou behov mimo dráhu SAZ. Zúčastnilo sa ho takmer 40 účastníkov, ktorí získali množstvo užitočných informácií, nové kontakty, ale aj upevnili vzájomné vzťahy.

Pozvanie prijali všetci veľkí organizátori, vrátane čelných predstaviteľov Košického, Bratislavského, Rajeckého a Bansko-Bystrického maratónu, organizátori, ktorí majú takpovediac na svedomí viacero behov v teréne, ultrabehov a triatlonov, ale aj predstavitelia niekoľkých klubov a menší organizátori z celého Slovenska.

Prvý deň bol určený výmene informácií, skúseností, problémov a návrhov ich riešení, s ktorými sa asi všetci organizátori pravidelne stretávajú. A že tých oblastí je množstvo, potvrdili témy ako zdravotné zabezpečenie podujatí (o.i. aj zdravotný formulár, zdravotný projekt podujatia), ochrana osobných údajov, spolupráca s políciou a ďalšími zložkami, dopravný projekt, organizácia ľudí na trati, vzájomná personálna pomoc medzi organizátormi, atď.

donovaly1 Poobede prišla na rad vzájomná prezentácia podujatí, bežecký kalendár, sekcia pre organizátorov na stránke SAZ, čerpanie prostriedkov od SAZ pre organizátorov a kluby, o ktorej informoval Vladimír Gubrický, generálny sekretár SAZ.

Na druhý deň sa za prítomnosti tvorcov Zákona o športe, pod vedením JUDr. Petra Sepešiho, diskutovalo o možnostiach riešenia zložitých situácií a problémov, s ktorými sa organizátori stretávajú vo svojej praxi, vrátane nového spôsobu riešenia dobrovoľníckej agendy, sponzorských zmlúv, požiadaviek zákona na stanovy organizácie, budúceho fungovania Informačného systému v športe, atď. JUDr. Sepeši o.i. ponúkol všetkým možnosť získať bezplatne množstvo súvisiacich informácií a dokumentov na www.ucps.sk.

Seminár poskytol množstvo užitočných informácií, ale nezodpovedal všetky otvorené otázky. Naviac, Zákon o športe je nóvum, ktorý aktuálne čaká na svoju prvú novelu. Informačný systém v športe, ktorého Zákon existenciu predpokladá, nie je stále k dispozícii a organizovanie bežeckých podujatí je živý organizmus, ktorý sa bude neustále vyvíjať. Preto Komisia rada prisľúbila organizovanie podobných podujatí aj v budúcom roku. Témy a obsah môžete pomôcť naplniť aj vy, organizátori veľkých aj malých bežeckých podujatí. Pošlite svoje návrhy na obsah prípadne aj na náš info@beh.sk, my vaše návrhy posunieme kompetentným.