Nová charitativní akce Česko běží modře

Česko běží modře

Česko běží modře v úterý 2. 4. 2024 na Letné.

Pojďte podpořit tuto akci

Celé startovné jde na charitu! Česko běží modře je nový koncept v České republice. Běh na Světový den zvýšení povědomí o autismu. Start a cíl bude na Letné v Praze. Očekáváme až 2000 běžců. Jde o charitativní zážitkový běh na 2 km nebo 5 km, který se uskuteční v Letenských sadech a v jeho okolí. Nebudou chybět dětské závody. Pozor, pro všechny účastníky parádní modrá medaile! Celé startovné bude použito na pomoc lidem na spektru autismu prostřednictvím organizace Za sklem o. s.

Za sklem o. s.

Nestátní nezisková organizace Za sklem o. s. byla založena ve Zlíně, 22. února 2011. Jejímu vzniku předcházela neformální iniciativa PAS Klub (2006- 2011), jejíž jádro tvořily především maminky dětí na spektru autismu, které chtěly zlepšit úroveň péče o své děti a to především v oblasti vzdělávání, zdravotní a sociální péče. Rostoucí počet členů a postupné rozšiřování činnosti vedly k rozhodnutí o transformaci občanské iniciativy PAS Klub v občanské sdružení Za sklem o. s.

Zpočátku byly aktivity sdružení zcela závislé na nadšení, časových možnostech a dobrovolnické činnosti jeho členů.  Setkávání rodičů, prarodičů a blízkých lidí na spektru byla zaměřena na vzájemnou podporu  a sdílení zkušeností při řešení různých naléhavých životních situací rodin dětí s autismem, informovanost o autismu a možnostech podpory v různých oblastech života. V roce 2013 přijalo občanské sdružení první zaměstnance,  aby mohlo poskytovat rodinám dětí s autismem systematickou podporu. Zásadní posun ve svém působení zaznamenala organizace v září 2014, kdy se  Za sklem o. s.  stalo poskytovatelem první registrované sociální služby – Odborného sociálního poradenství. Začala tak nová etapa v historii organizace, která si klade za cíl nabízet lidem s poruchou autistického spektra (PAS) takovou podporu, aby mohli žít, pracovat a vzdělávat se v běžném prostředí. Od roku 2016 je organizace Za sklem o. s. v souladu s platnou legislativou zapsaným spolkem.  

Za sklem o. s. průběžně vyvíjí  advokační, destigmatizační a osvětovou činnost. Podporuje aktivity sebeobhájců na spektru autismu. Spolupracuje s lidsko-právními organizacemi, Kanceláří veřejného ochránce práv a Vládním výborem pro osoby se zdravotním postižením v oblasti naplňování Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením  a Úmluvy o právech dítěte v ČR. Spolupracuje s pacientskými organizacemi, je členskou organizací NRZP a Asociace poskytovatelů sociálních služeb. V oblasti osvěty zaměřené na zvýšení povědomí společnosti o PAS spolupracuje s Platformou Naděje pro Autismus. 

Za sklem o. s. zajištuje činnosti spolku, čtyři registrované sociální služby a pomáhá potřebným žít s autismem život v obdobné kvalitě jako jejich vrstevníci nejen ve Zlínském a Olomouckém kraji, ale také na jižní Moravě a v regionu  Hlavního města Prahy a středních Čech.