Marek Hladík a Dagmar Vargová najrýchlejší v Krupanskej desiatke

Krupanska desiatka

História Dolnej Krupej je úzko spätá s beethovenovskou a ružiarskou tradíciou. Široko-ďaleko známa obec pri Trnave má blízko aj k telesnej kultúre, vrátane masových behov.

Prvé preteky pre žiactvo, dorast a dospelých tu zorganizoval Augustín Bohunický koncom marca 1977. Tradícia džogingu v dedine s vyše 2 200 obyvateľmi trvá s prestávkami doteraz. Vďační účastníci aktuálneho podujatia si minulú sobotu pripomenuli nedožité osemdesiate piate narodeniny nezabudnuteľného športového nadšenca A. Bohunického, dlhoročného učiteľa tamojšej základnej školy a istý čas tajomníka miestneho národného výboru. V Dolnej Krupej prišiel na tento svet 30. septembra 1933. Smrť si poňho prišla 21. apríla 2011.

Cez ostatný víkend teda dostal priestor štvrtý diel Krupanskej desiatky. Príjemné telovýchovné popoludnie v prajnom počasí spestrili na futbalovom štadióne OŠK rámcové súťaže detí v kratších disciplínach. Čestným štartérom hlavných pretekov dospelých účastníkov bol domáci Jozef Rendek. Ešte predtým si ho organizátori uctili vkusnou pamätnou cenou, veď vyše štyri desaťročia zastupoval svoju rodnú obec vo vytrvalostných pelotónoch.

Víťazov dekoroval starosta obce Teofil Mihalovič, za asistencie riaditeľa K-10 Mareka Dekana. Najrýchlejším aktérom na 10 150 metrov dlhej trati (kombinácia asfaltu a terénu) bol popredný atlét Marek Hladík (BK HNTN Bratislava). Triumfoval spôsobom štart – cieľ. „V Dolnej Krupej som bežal prvý raz. Páčilo sa mi zorganizovanie pretekov aj profilovo zaujímavý okruh má svoje čaro,“ uviedol do moderátorovho mikrofónu. Mimochodom, Hladíkov výkon 35:46 min znamenal prekonanie traťového rekordu. V súperení žien obhájila lanské prvenstvo Dagmar Vargová z AK Bojničky (45:56 min).

Text: Jaroslav Lieskovský
Foto: Adrián Blaho / Štart hlavných pretekov Krupanskej desiatky 2018