Dvanásty ročník Cyrilometodského behu Kolonickým vrchom

Kolonica

Malé bežecké preteky v obci Kolonica zvyknú priniesť každý rok nejakú novinku

Tentoraz je to len taká drobnosť. Účastnícka medaila pre všetkých, čo dobehnú do cieľa. Doteraz boli len pre tých, čo sa umiestnili na prvých troch miestach. Budeme mať aj kvalitnú časomieru v prevedení Petra Buca. Termín je najbližšia nedeľa ku sviatku našich vierozvestcov, čiže 7. júla 2024. Dôvodom je kolízia termínov s Domašskou desiatkou. Menší pretek ustúpil a tak si môžu bežci z nášho regiónu pohodlne vychutnať oba preteky.

Opäť sa bude konať Memoriál Jozefa Chomaniča, určený pre menej pripravených bežcov, ktorý sa uskutoční spoločne s hlavným pretekom, ale na polovičnej trati. Čiže namiesto dvoch okruhov zabehnú jeho účastníci len jeden 3.3 km dlhý okruh v uliciach obce Kolonica. Memoriál nesie meno prvého ponovembrového starostu obce, veľkého športového fanúšika, ktorý vždy aktívne podporoval kolonický pretek. Už podľa doteraz prijatých registrácií je vidieť, že o kratšiu trať je záujem.

Ako zvyčajne, hlavným dôvodom pre účasť na Cyrilometodskom behu Kolonickým vrchom je milá, priateľská, priam rodinná atmosféru, členitá trať, občerstvenie v rekreačnom areáli Bejvoč vrátane kúpania sa v bazéne s prírodnou vodou a zaujímavé ceny. Každý účastník tiež dostane poukaz na bezplatný vstup na jedno z podujatí na Astronomickom observatóriu na Kolonickom sedle v priebehu nasledujúceho roka.

Súčasťou preteku sú aj mládežnícke kategórie od najmladších žiakov až po dorastencov. Pre nich sú pripravené kratšie trate v priestore štartu a cieľa. Uskutočnia sa a budú vyhodnotené ešte pred štartom hlavného preteku.


Pavol A. Dubovský