Oplatilo sa

Asi takto by sa dalo v stručnosti ohodnotiť dnešné rozhodnutie stráviť sobotu v maratónkach v Smoleniciach.

Pokračovanie