UFO vertical sprint II.

UFO vertical sprint

Po 3-ročnej odmlke je tu opäť možnosť vybehnúť si na jednu z najnavštevovanejších dominánt Bratislavy

Pokračovanie
Beh pre Pamäť národa

Beh pre Pamäť národa

20. máj 2023 (sobota) o 10.45 (otvorenie podujatia) a cca 11.10 (štart hlavného behu) | Devínska Nová Ves – lúka pod Cyklomostom slobody.

Pokračovanie