Blíži sa jubilejná Desiatka a 36. ročník Stropkovskej dvadsiatky

Stropkovský Klub bežcov pomaly finišuje s prípravami na 36. ročník Stropkovskej dvadsiatky, prvého polmaratónu v Prešovskom kraji a piaty ročník mladšieho podujatia určeného predovšetkým domácim bežcom Stropkovská desiatka.

Preteky sa konajú v nedeľu 8. mája. Trasy oboch behov začínajú aj končia na Námestí SNP. Polmaratónska trať smeruje zo Stropkova cez Chotču do Bukoviec a späť, obrátka desaťkilometrového behu je na polceste v Chotči. V minulom roku sa na štart oboch pretekov postavilo 132 bežcov, najviac za posledných 30 rokov. Potešujúce tiež je, že bežať sa odhodláva čoraz viac Stropkovčanov. V tomto roku sa organizátori rozhodli motivovať domácich bežcov ešte viac. „Nasledujeme príklad veľkých bežeckých podujatí v Košiciach či Prahe, kde majú štartujúci možnosť podporiť dobročinnú myšlienku a svojou účasťou pomôcť tým, ktorí to potrebujú najviac. V spolupráci s Domom detí Božieho milosrdenstva sme spustili projekt zameraný na motiváciu domácich bežcov, Stropkovčanov. Každý, kto sa rozhodne postaviť na štart 10-kilometrového behu alebo polmaratónu môže pri registrácii nahlásiť, že jeho štartovné chce darovať domčeku. Na dobročinný beh je vyčlenených 30 štartových čísel. Ak sa na blížiacich podujatiach predstaví 30 bežcov zo Stropkova, domček od nich získa prostredníctvom Klubu bežcov 300 eur,“ priblížil predseda klubu Štefan Kmiť.

Stropkovské preteky sú v posledných rokoch známe kvalitným zázemím pre bežcov a celkovo prajnou atmosférou. Organizátori sa sústredia na komfort pre zúčastnených a štandardom sa stala aj príjemná regenerácia po pretekoch v krytej plavárni nachádzajúcej sa v ZŠ na Konštantínovej neďaleko cieľa. „Sami sa zúčastňujeme mnohých pretekov doma i v zahraničí. Preto vieme, čo bežci potrebujú, učíme sa z vlastných nedostatkov a snažíme sa všetkým zúčastneným zabezpečiť kvalitný servis, aby na Stropkov a naše preteky spomínali len v dobrom a radi sa sem vracali. Zrejme to robíme dobre, keďže rok od roka zaznamenávame nárast počtu štartujúcich. V tohtoročných propozíciách došlo k zásadnejšej zmene pri vyhodnotení. V záujme podpory domácich športovcov budú v jednotlivých kategóriách oceňovaní len slovenskí bežci. V celkovom hodnotení budú ocenení prví piati najrýchlejší, bez rozdielu štátnej príslušnosti,“ vysvetlil Š. Kmiť.

V Stropkove sa štartuje o 11.00 hod. z námestia, pre všetkých bežcov sú pripravené atraktívne štartovacie balíčky, občerstvenie a chutný obed na námestí. Registrácia prebieha na stránke www.stropkovska20.sk do 5. mája, po tomto termíne už len v deň štartu, 8. mája na Námestí SNP.

Peter Novák

Foto: http://www.photogallery.abell.sk/