Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves spoznala najlepších bežcov a bežkyne za rok 2018

Šiesty ročník bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves mal svoje vyhodnotenie tradične dňa 17.11.2018 na behu Ferčekovská desiatka.

Bežecká liga oproti minulému roku mala o jeden bežecký pretek menej. Bežci a bežkyne absolvovali 12 pretekov, ktoré sa organizovali od začiatku mája až do konca novembra. Bežci boli hodnotení za každý absolvovaný pretek bodovo a tieto body sa im zarátavali do tabuľky. Novinkou v bežeckej lige bolo to, že bežcom sa do konečného poradia zarátavali deväť najlepších absolvovaných pretekov. Bežci počas celého roka medzi sebou zvádzali v jednotlivých kategóriách pekné a vyrovnané súboje.

 Na záverečnom vyhodnotení sa vyhodnocovali piati najlepší bežci a bežkyne v jednotlivých kategóriách. Taktiež cenu za šieste miesta dostali jeden bežec v mužskej a jedna bežkyňa v ženskej kategórii. Na záver bol vyhlásený aj absolútny víťaz bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves. Tým sa stal p. Rudolf Mikolaj z Novoveskej Huty.

Bežci, ktorí sa umiestnili na prvých piatich miestach v jednotlivých kategóriách, boli ocenení peknými vecnými cenami. V roku 2018 sa bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves zúčastnilo 138 pretekárov (97 mužov a 41 žien).

Konečné poradie najlepších piatich bežcov a bežkýň v jednotlivých kategóriách

A - kategória 18 - 39 ročníB - kategória 40 - 49 roční
1. miesto Vladimír Majerčák - 157 bodov1. miesto Tomáš Kamas - 153 bodov
2. miesto Jozef Košík - 118 bodov2. miesto Martin Plačko - 102 bodov
3. miesto Matúš Užák - 107 bodov3. miesto Marián Bigoš - 90 bodov
4. miesto Branislav Toporcer - 93 bodov4. miesto Marek Koperdák - 69 bodov
5. miesto Roman Rus - 76 bodov5. miesto Ľuboš Kotrady - 67 bodov
C - kategória 50 - 59 ročníD - kategória nad 60 rokov
1. miesto Ján Macko - 108 bodov1. miesto Milan Hrušovský - 108 bodov
2. miesto František Lorinc - 75 bodov2. miesto Peter Pavol - 88 bodov
3. miesto Štefan Maľák - 62 bodov3. miesto Ondrej Kozák - 83 bodov
4. miesto Miroslav Fuker - 54 bodov4. miesto Jaroslav Tekely - 62 bodov
5. miesto Ondrej Želasko - 43 bodov5. miesto Imrich Holečko - 26 bodov
E - kategória 18 - 39 ročnéF - kategória nad 40 rokov
1. miesto Denisa Martonová - 155 bodov1. miesto Marcela Valenčíková - 128 bodov
2. miesto  Monika Tkáčová - 123 bodov2. miesto Lenka Baronová - 119 bodov
3. miesto  Lea Štirbanová - 93 bodov3. miesto Michaela Berníková - 112 bodov
4. miesto Katarína Majerčáková - 79 bodov4. miesto Helena Spišáková - 93 bodov
5. miesto Marta Lopatková - 59 bodov5. miesto Eva Berníková - 88 bodov
Cena za 6.miesto
6. miesto Jozef Bako - 65 bodov
6. miesto Eva Stehlíková - 68 bodov
Absolútny víťaz bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves
Rudolf Mikolaj

 

  • Poďakovanie za kvalitnú organizáciu bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 2018 patrí:

Mestu Spišská Nová Ves, Občianskemu združeniu Novoveská Huta, Rudolfovi Mikolajovi, Ing. Ondrejovi Majerníkovi,

Mgr. Tomášovi Kamasovi

  • Poďakovanie za finančné a vecné dary patrí:

Tatravagónka Poprad a.s, Alkon SV s.r.o - Ing. Jozef Habas a Ing. Radoslav Habas, EMBRACO Slovakia, OKPFAFF - Ing. Oliver Krajňák a Ing. Eva Krajňáková, AQUA City Poprad, Hotel Metropol Spišská Nová Ves, ULTIMUV Spišská Nová Ves, Universal maklérsky dom Spišská Nová Ves - Renáta Bartková, Čokoládovňa Čoko Čoko - Mgr. Karol Kampczyk, Pizza Bomba, Fitnes - sport Štefan Sumerling