Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves spoznala najlepších bežcov a bežkyne za rok 2016

Štvrtý ročník bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves mal svoje vyvrcholenie dňa 17.11.2016 na veľmi pekne zorganizovanom behu Ferčekovská desiatka.

Bežecká liga pozostávala z 13 pretekov, ktoré sa organizovali od začiatku mája až do konca novembra. Bežci boli hodnotení za každý absolvovaný pretek bodovo a tieto body sa im zarátavali, a pripisovali do tabuľky. Novinkou tohtoročnej bežeckej ligy boli tri bonusové bežecké kola. Tieto bežecké kolá sa hodnotili dvojnásobným počtom bodov. Počas celého roka medzi bežcami v jednotlivých kategóriách prebiehali vzájomne vyrovnané súboje. Na záverečnom vyhodnotení sa oproti minulým ročníkom tohto roku vyhodnocovali štyria najlepší bežci a bežkyne v jednotlivých kategóriách.

Konečné poradie najlepších štyroch bežcov a bežkýň v jednotlivých kategóriách:

A – kategória 18 – 39 roční:B – kategória 40 – 49 roční:
1. miesto Martin Plačko – 120 bodov1. miesto Tomáš Kamas – 128 bodov
2. miesto Vladimír Majerčák – 118 bodov2. miesto Štefan Sumerling – 100 bodov
3. miesto Emil Henček – 98 bodov3. miesto Vladimír Veľký – 96 bodov
4. miesto Branislav Toporcer – 92 bodov4. miesto Marián Bigoš – 66 bodov
C – kategória 50 – 59 roční:D – kategória nad 60 rokov:
1. miesto Milan Hrušovský – 105 bodov1. miesto Peter Pavol – 150 bodov
2. miesto Miroslav Fuker – 87 bodov2. miesto Ondrej Kozák – 126 bodov
3. miesto Ondrej Chabada – 84 bodov3. miesto Jaroslav Tekely – 79 bodov
4. miesto Bohuš Brajer – 57 bodov4. miesto Ondrej Majerník – 70 bodov
E – kategória 18 – 34 ročné:F – kategória nad 35 rokov:
1. miesto Judita Toporcerová – 91 bodov1. miesto Lenka Baronová – 140 bodov
2. miesto  Daniela Kolesárová – 75 bodov2. miesto Daniela Garneková – 126 bodov
3. miesto  Lucia Štundová – 65 bodov3. miesto Zuzana Kartusková – 111 bodov
4. miesto Mária Staroňová – 60 bodov4. miesto Michaela Berníková – 67 bodov

Bežci, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach v jednotlivých kategóriách, boli ocenení peknými vecnými cenami. V roku 2016 sa bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves zúčastnilo 135 pretekárov (92 mužov a 43 žien).

Poďakovanie za dobrú a kvalitnú organizáciu bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves 2016 patrí:

 

  • Mestu Spišská Nová Ves
  • Občianskému združeniu Novoveská Huta
  • Rudolfovi Mikolajovi
  • Ondrejovi Majerníkovi
  • Tomášovi Kamasovi

Veľké poďakovanie taktiež patrí:

  • CRW Slovakia, s.r.o
  • M GYM Fitness Spišská Nová Ves