Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves 2016

Bežecká liga okresu Spišská Nová Ves v roku 2016 uzavrie už svoj štvrtý ročník. Tohto roku začala prvým bežeckým kolom 7.5.2016 Olcnavskou osmičkou, a svoje vyvrcholenie bude mať už tradične a grandiózne 17.11.2016 na veľmi peknom a medzi bežcami obľúbenom behu Ferčekovská desiatka.

Bežecká liga v roku 2016 pozostáva z trinástich bežeckých pretekov, ktoré majú rôzny charakter obtiažnosti ,,cestné behy, krosové behy a v neposlednom rade kombinácia cesty a terénu,,. Novinkou v tomto roku je aj to, že tri bežecké kolá sú hodnotené bonusovými bodmi, kde bežec získava do konečnej tabuľky dvojitý počet bodov za daný pretek. Zaradenie tejto novinky do bežeckej ligy v podobe bonusových bodov zvyšuje aj vzájomné súperenie medzi bežcami, keďže si môžu urobiť lepšiu východiskovú pozíciu v konečnom spočítaní bodov.

Jednotlivé bežecké preteky ,,do dnešného dňa je 12 absolvovaných pretekov,, bežcov preverili naozaj po každej stránke, či už fyzicky alebo psychicky. Najviac asi bežcom prekážalo úmorné teplo na pretekoch, ale každý mal rovnaké podmienky. Takže už iba záviselo na samotnom pretekárovi ako sa vyrovná s týmito nástrahami počasia, ktoré nevieme ovplyvniť.

Po absolvovaní dvanástich bežeckých pretekov môžeme povedať, že pred posledným pretekom, ktorý bude 17.11.2016 na Ferčekovciach, nie je zďaleka nič rozhodnuté v jednotlivých kategóriách.

V kategórií A 18 – 39 ročných sa o konečnom poradí na prvých troch miestach rozhodne až na poslednom preteku, kde tuhý boj zvedie až štvorica bežcov ,,Martin Plačko, Vladimír Majerčák, Emil Henček a Branislav Toporcer,,.

V kategórií B 40 – 49 ročných je už istým víťazom Tomáš Kamas. O poradí na druhom a treťom mieste sa rozhodne medzi Vladimírom Veľkým a Štefanom Sumerlingom. Štefan Sumerling bude ale veľkým orieškom pre Vladimíra Veľkého, ale nechajme sa prekvapiť možno sekera vystrelí.

V kategórií C 50 – 59 ročných sa pobijú o celkové umiestnenie výborní vytrvalci – veteráni ,,Milan Hrušovský, Miroslav Fuker a Ondrej Chabada,,.

V kategórií D nad 60 rokov a starší je o celkovom víťazovi pred posledným kolom rozhodnuté. Stane sa ním Peter Pavol. Druhé miesto obsadí Ondrej Kozák. O tretie miesto bude zvedený bežecký boj medzi Jaroslavom Tekelym a Ondrejom Majerníkom.

V ženskej kategórií E 18 – 34 ročné to bude ešte veľmi zaujímavé. Na stupne víťaziek si brúsia zuby až päť žien ,,Judita Toporcerová, Daniela Kolesárová, Lucia Štundová, Monika Snopková a Mária Staroňová,,. Na túto kategóriu budeme najviac upriamovať zrak a dúfame, že dievčatá medzi sebou zvedú pekné bežecké súboje a vytiahnú aj tie povestné ženské zbrane.

V kategórií F ženy nad 35 rokov a staršie sa pred posledným kolom rozhodne, kto bude na prvom, druhom a treťom mieste medzi ,,Lenkou Baronovou, Danielou Garnekovou a Zuzanou Kartuskovou,,. Tu môžeme povedať, že táto trojica bežkýň počas celého roka zvádzala medzi sebou pekné a kvalitné bežecké súboje.

Na záver môžeme podotknúť, že o celkové poradie sa oplatí bojovať až do posledného kola. Bežci, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, budú za svoje pekné výkony počas celého roka odmenení peknými darčekovými košmi.

Nechajme sa preto prekvapiť, kto sa na konci bude radovať a kto smútiť. Máme pred sebou ešte posledné bežecké kolo.