Behali ste už v jaskyni?

Ak nie, tak máte jedinečnú príležitosť na VII. Nomád Baradla Underground Trail 2018.

Po veľmi úspešných 6tich ročníkoch, na ktorých sa nestratili ani slovenskí bežci, je tohto roku pripravených niekoľko noviniek. Krátky 7 km pretek sa presunul z nedele na sobotu podvečer a v nedeľu pribudli ďalšie dve nové kratšie trate – Malý Poľský Trail a Szádvár Vertical. Celkovo je teda 5 tratí z ktorých je možné skombinovať 4 preteky v priebehu 2 dní a zabojovať aj o cenu v kombinácii, kde sa vyhodnotia kategórie  najlepší muž a najlepšia žena, ktorí odbehli viac tratí.

Kto ešte nie je rozhodnutý, pre toho je malá video upútavka:

Pre slovenských účastníkov bol zriadený účet pre registráciu:
Číslo účtu: SK9709000000005131116188
Názov účtu: Bilberi Kft.
Banka: SLOVENSKÁ SPORITEĽŇA

Pri transakcii uveďte do poznámky meno uvedené pri registrácii, dátum narodenia a všetky registrované vzdialenosti.

Online registrácia končí 13.8.2018 a po tomto termíne bude možnosť registrácie len na mieste preteku a bez možnosti obdržať štartovací balíček.

Tešíme sa na vašu účasť.

Julo Vilk