Zoborský silvestrovský beh

Zoborský silvestrovský beh

Posledný deň v roku, 31. december, Silvester. Pre každého z nás má tento deň inú tvár, často ukrýva rozdielne spomienky aj predstavy, udalosti veselé, bujaré, niekedy naplnené očakávaním, vzrušením, inokedy takmer všedné.

Pre mnohých Nitranov, milovníkov pohybu a predovšetkým behu, sa Silvester spája už tradične so Zoborským silvestrovským behom.

            Prvý ročník behu v roku 1988 mal výrazný úspech. To inšpirovalo organizátorov pokračovať v tejto činnosti pravidelným bežeckým zápolením 31. decembra, v deň, keď zvykneme sumarizovať predchádzajúce obdobie a dávať si zväzky na to nasledujúce. Takto ZSB skrýva v sebe symbolický prah  bežeckého roka minulého a budúceho. Druhým atribútom je náročnosť. Bežeckej verejnosti je známy svojím 262 metrovým prevýšením, čiže je určený pre dobre trénovaných bežcov, amatérov i profesionálov, a je najťažším pretekom v Česko – Slovensku. Z týchto dôvodov nie je otvorený pre žiacke kategórie. Koľko bežeckých podujatí na Slovensku sa môže pochváliť, že prechádza archeologicky a historicky zaujímavým územím? Tento fakt sa odráža v charaktere podujatia, bežci získajú cenné informácie z  histórie, víťazi jednotlivých kategórií sú odmeňovaní nádobami, ktoré predstavujú nálezy z  rôznych historických období, a navyše každý ročník symbolizuje  plaketa predstavujúca archeologicky alebo historicky významný artefakt. Preto ZSB je symbiózou športu a histórie.

            Hoci je podujatie určené predovšetkým bežcom, predsa si prídu na svoje  milovníci turistiky a zimnej prírody. Okrem trasy určenej výhradne bežcom si môžu terén vyskúšať turisti, zároveň povzbudiť pretekárov a na vrchole Zobora si môžu dať opečiatkovať kartičku turistu ako spomienku na ZSB.

            Napriek náročnosti popularita ZSB každým rokom stúpa, zvyšuje sa počet bežcov i turistov. Všetci, ktorí sa pravidelne zúčastňujú ZSB, spájajú zdraviu prospešný pohyb s krásou prírody a silou ľudského ducha. Aký je Zoborský silvestrovský beh? Vždy jedinečný a neopakovateľný svojou atmosférou, náročnosťou, prírodnou scenériou, históriou, atmosférou, počtom zúčastnených pretekárov i turistov, originálnymi plaketami, netradičnými cenami a zaujímavými bežeckými osobnosťami. Aby sa na ZSB nezabudlo, organizátori každoročne pripravujú bulletin z toho bežeckého podujatia.

            31. decembra 2015 sa uskutoční 28. ročník tohto unikátneho podujatia a na pretekárov čaká 3860 m dlhá trasa.

                                                                                                                                     Organizátori ZSB