XIII. Topoľčianska bežecká liga – rok 2016

Organizátori Topoľčianskej bežeckej ligy ( Milan Barányi st., Oľga Barányiová a Václav Mocňák st. ) pripravili pre záujemcov 11 pretekov v behu na 1 míľu v Továrnickom parku.

Pretekári sa mohli zúčastniť aj jedného vytrvalostného behu v Hrušovanoch ( Beh cez dva mosty ), ktorý bol založený na počesť Štefana Petrikoviča, dlhoročného vytrvalostného bežca z Hrušovian, jedného z prvých účastníkov TBL. Tohoročných pretekov sa zúčastnilo celkom 64 pretekárov, do záverečného hodnotenia bolo podľa propozícií TBL zaradených 26 pretekárov,  ktorí odbehli 6 a viac pretekov.

   V XIII. ročníku bol prekonaný aj rekord TBL. Po dvojnásobnom držiteľovi rekordu TBL z rokov 2011 (5:13) a 2012 (5:04)  Jozefovi Števicovi  novým držiteľom rekordu TBL sa stal Tomáš Benko s časom 5:00 na 1 míľu ( 1 609 m). Organizátori  TBL gratulujú novému držiteľovi rekordu k jeho skvelému výkonu.

   V tomto ročníku bola so súhlasom Primátora mesta Topoľčany vyhlásená aj súťaž O pohár primátora  mesta Topoľčany. V tejto súťaži organizátori TBL vybrali  najlepšie časy pretekárov,  ktoré  u veteránov  prerátali podľa medzinárodných atletických tabuliek WMA. Najlepší čas dosiahol  a Pohár primátora mesta Topoľčany získal  Rudolf Petrikovič.

   Primátor mesta Topoľčany Peter Baláž sa zúčastnil vyhodnotenia a okrem odovzdania putovného pohára Rudolfovi Petrikovičovi na návrh organizátorov TBL odovzdal ocenenia aj bežcom, ktorí reprezentujú mesto a bežecký klub TBK TORA Topoľčany na bežeckých pretekoch po celom Slovensku – Ivete Bilickej a Ľubomíre Garayovej ( tieto bežkyne dostali knihu o meste Topoľčany a upomienkové predmety).

   TBK TORA Topoľčany ďalej ocenil najlepších bežcov v rámci bežeckého klubu a za vzornú reprezentáciu bežeckého klubu za rok 2016 im odovzdal ceny ( sošku bežca a poukaz na masáž ). Týmito ocenenými boli  Jozef Ligocký a Rudolf Petrikovič.

   Organizátori TBL udelili pamätnú sošku zakladateľovi a dlhoročnému organizátorovi TBL Václavovi Mocňákovi.

   Tento rok pomohli pri financovaní vyhodnotenia  XIII. ročníka TBL Primátor mesta Topoľčany a Mesto Topoľčany.

   Nasledujúcim pretekárom bol na vyhodnotení XIII. ročníka TBL odovzdaný diplom a pohár za umiestnenie:

Juniorky: 1. miesto -Zuzana Valková
GŽ: 1. miesto – Adriana Schwarzová
HŽ : 1.miesto-Mária Segešová, 2. miesto – Miriam Kromerová
IŽ : 1. miesto- Oľga Barányiová
JŽ : 1. miesto – Iveta Bilická
KŽ : 1.miesto – Ľubomíra Garayová
AM: 1.miesto- Jozef Ligocký, 2.miesto- Oliver Samuhel, 3..miesto-Milan Barányi
BM: 1.miesto-Miroslav Stanček , 2.miesto-Radomír Klačanský, 3.miesto-Miroslav Bujna
CM: 1.miesto-Roman Cibula
DM: 1.miesto- Milan Barányi st.
EM: 1.miesto-Ján Michalík, 2.miesto-Kamil Garay, 3.miesto-Miloš Toriška
FM: 1.miesto-Rudolf Petrikovič 2.miesto-Jozef Gunda, 3.miesto- Ivan Mikuláš st.
6 a viac pretekov odbehli aj ďalší bežci, ktorí dostanú diplom a sošku bežca na pretekoch TBL v roku 2017:
AM: 4.miesto- Vojtech Bošternák , 5.miesto-Jozef Trsťan, 6.miesto-Michal Šupa,
7.miesto-Marián Schwarz
EM: 4.miesto- Václav Mocňák.

   38 pretekárov,  ktorí nesplnili podmienku pre zaradenie do záverečného vyhodnotenia          ( účasť na minimálne 6 pretekoch ), dostane diplomy za účasť na pretekoch v roku 2017 (  za menom je počet  pretekov ):

Ch-2: Miroslav Bujna 2x, Matej Cibula 3x, Radovan Juház 1x,
Juniori: Roman Koprda 2x, Martin Mazán 1x, Filip Samuhel 3x
Juniorky: Laura Ibošová 4x, Erika Chochulová 1x

AM 18-39:  Marek Barányi 2x, Tomáš Benko 1x, Marian Cabaj 4x, Vladimír  Cifra 3x, Andrej Dobiáš 3x, Marek Fogada 1x,  Michal Jančovič 4x, Miloš Jančovič 3x, Radovan Juház st.3x, René Malý 4x, Tomáš Mazán 1x, Vladimír Meloun 2x, Alexander Oravec 2x , Lukáš Pavlíček 1x,  Martin Pargáč 2x, Andrej Pravda 1x, Miloš Šípoš 2x

BM 40-44: Radovan Goga 1x, František Erazmus 5x

CM 45-49:  Zoltán Iboš 5x, Jozef Števica 3x

DM 50-54: Milan Petrikovič 1x, Štefan Valko 2x

GŽ18-34: Zuzana Bartoníková 3x, Michaela Bublová 1x, Adriana Dudášová 1x, Annamária Streicherová  1x, Silvia Valová 1x, Patrícia Vargová 5x

HŽ 35-39 : Bohumila Čankyová 5x.

   Naj…XIII. ročníka TBL:

  • Najlepší čas (5:00) zabehol Tomáš Benko – nový rekord TBL ,
  • Najviac bodov (262) získal Jozef Ligocký,
  • Najviac pretekov ( 12-100%) absolvovali Iveta Bilická, Milan Barányi st. a Jozef Ligocký,
  • Najpočetnejšia bola kategória muži do 40 rokov – 24 pretekárov,
  • Najviac pretekárov ( 37 ) bolo v januári a vo februári,
  • Najmenej pretekárov ( 17 ) bolo v máji (Hrušovany) a v auguste,
  • Najväčšiu vzdialenosť na preteky prekonával Roman Cibula z Košíc.
  • Najmladším pretekárom bol Miroslav Bujna ( 11 rokov )
  • Najstarším pretekárom bol Rudolf Petrikovič ( 66 rokov )

VM