Vyhodnotenie XV. ročníka Topoľčianskej bežeckej ligy

Dňa 6.decembra 2018 sa na vyhodnotení XV. ročníka TBL stretli pretekári, ktorí splnili podmienku účasti na minimálne 6 pretekoch.

Primátor mesta Topoľčany Ing. Peter Baláž odovzdal putovný pohár najrýchlejšiemu pretekárovi (po prerátaní časov veteránov podľa platných tabuliek WMA) – Rudolfovi Petrikovičovi. Pretekárom na hodnotených miestach odovzdali ceny organizátori Topoľčianskej bežeckej ligy a primátor mesta Topoľčany.

Organizátori Topoľčianskej bežeckej ligy (Milan Barányi st., Oľga Barányiová a Jozef Ligocký) aj v tomto ročníku pripravili pre bežcov spolu 11 pretekov v behu na 1 míľu v Továrnickom parku.  Pretekári sa mohli zúčastniť aj jedného vytrvalostného behu v Hrušovanoch – (Beh cez dva mosty), ktorý bol založený na počesť Štefana Petrikoviča, dlhoročného vytrvalostného bežca z Hrušovian, jedného z prvých účastníkov Topoľčianskej bežeckej ligy. Tento beh je súčasťou Topoľčianskej bežeckej ligy v príslušnom roku.

V tomto ročníku pokračovala súťaž O pohár primátora  mesta Topoľčany.  Aj v treťom ročníku sa víťazom stal Rudolf Petrikovič a keďže získal  Putovný pohár primátora po 3 krát za sebou stal sa jeho majiteľom.

Tohoročných pretekov sa zúčastnilo celkom 83 pretekárov,  a do záverečného hodnotenia bolo podľa propozícií TBL zaradených 35 pretekárov,  ktorí odbehli 6 a viac pretekov:

CH2: 10-14 rokov
1.Tomáš Cabaj
2. Filip Kováč
3. Daniel Segeš ml.

D1: do 10 rokov
1. Agátka Segešová
2. Lara Segešová

D2: 10-14 rokov
1. Simona Seidlová

AM:
1. Filip Benďák
2.Milan Grznár
3. Jozef Ligocký,
4. Marek Fogada
5.Krištof Šípek
6. Matej Šípek
7. Alexander Oravec

BM:
1. Radomír Klačanský
2. Marián Cabaj
3. Miroslav Stanček

CM:
1. Henrich Pršek

DM:
1. Štefan Valko

EM:
1. Milan Barányi st.,

FM:
1. Rudolf Petrikovič
2. Kamil Garay
3. Jozef Gunda
4. Miloš Toriška
5. Ivan Mikuláš
6. Ján Kušš

GŽ:
1. Zuzana Valková
3. Patrícia Vargová
3.Tatiana Benďáková

HŽ:
1. Miriam Kromerová

CHŽ:
1. Tatiana Múdra
2. Marianna Krajčová

IŽ:
1. Jana Seidlová
2.Oľga Barányiová

KŽ:
1. Ľubomíra Garayová
2. Iveta Bilická

Foto: Tomáš Klačanský