Vyhodnotenie X. ročníka ToBL – rok 2013

V jubilejnom ročníku sa pretekári mohli zúčastniť na 12 pretekoch, z toho bolo 11 pretekov na 1 míľu (1 609 m) v továrnickom parku a 1 vytrvalostný beh ( VI. ročník Behu cez 2 mosty -Memoriál Štefana Petrikoviča v Hrušovanoch ). Celkom sa jednotlivých pretekov zúčastnilo 27 pretekárov.

Podmienku  zaradenia do  záverečného vyhodnotenia  (účasť na minimálne 6 pretekoch) splnilo 13 pretekárov a títo pretekári dostali športové trofeje a diplomy na záverečnom vyhodnotení dňa 12.12.2013:

Kategória AM:1. Martin Pargáč, 2. Jozef Ligocký, 3. Jozef Dobrotka a Ladislav Hurych,

 – diplom  za účasť (v zátvorke je uvedený počet absolvovaných pretekov): Peter Bogner (3x), René Malý (3x), Ivan Mikuláš (4x), Dobroslav  Petrikovič ( 1x), Jozef Trsťan (3x), Pavol Rybár (1x),

BM:   – diplom  za účasť: Roman Cibula (2x), Marián Juríček (1x),

CM:  1. Ján Krošlák,

DM:  1. Milan Barányi st.,

EM:  1. Ján Michalík, 2. Kamil Garay, 3. Václav Mocňák st.,

FM:  1. Rudolf  Petrikovič, 2. Ivan Mikuláš st.,

          – diplom za účasť : Marián Haluza (1x),

Ch-2: – diplom za účasť: Jakub Rybár (1x),

D-2:  1. Zuzana Valková,

diplom za účasť: Katarína Rybárová (1x),

:   – diplom za účasť: Jana Kokošová (1x),

CHŽ: – diplom za účasť: Oľga Barányiová (2x), Zuzana Rybárová (3x)

:   1. Ľubomíra Garayová.

 

10 naj… X. ročníka:

1.      najrýchlejší pretekár v ročníku –  René Malý (5:20),

2.      najviac pretekov ( 12- 100%)   –  Milan Barányi st.,

3.      najmenej pretekov ( po 1)         –  Dobroslav Petrikovič ,Marián Haluza, Marián Juríček,                            

                                                           Jana Kokošová, Jakub, Katarína a Pavel Rybárovi,

4.      najstarší pretekár                     –  Marián Haluza,

5.      najmladší pretekár                   –  Jakub Rybár,

6.      najviac pretekárov (16)            –  máj 2013,

7.      najmenej pretekárov (8)           –  jún a august 2013,

8.      najpočetnejší rodinný tým (4)  –  rodina Rybárová,

9.      najvýraznejšie zlepšenie          –  Zuzana Rybárová,

10.  najlepšia fotografka                 –  Andrea Bognerová  J.    

 

 
 

P.S. Poďakovanie patrí aj p. Milanovi Halmovi z Továrnik za pomoc pri meraní časov počas jednotlivých pretekov a pri príprave vyhodnotenia X. ročníka TBL.   

(VM)

Foto: Anton Kondrla (záber z Memoriálu Štefana Petrikoviča v Hrušovanoch)