Zlatomoravecká – Požitavská Bežecká Liga 2009

 • Rok: 2009
 • Vyhlasovateľ:
    BK Pyxida Čierne Kľačany v spolupráci s VV bežcami a mestom Zlaté Moravce
 • Kategórie:
    M-J Muži juniori, juniorky
    M-A Muži 20-39 roční
    M-B Muži 40-49 roční
    M-C Muži 50-59 roční
    M-D Muži 60 a viac
    Ž-A Ženy do 34 rokov
    Ž-B Ženy nad 35 rokov
    Upozornenie :
    do Z-P BL môžu byt zaradení len bežci z okresu Zlaté Moravce!!!
 • Bodovanie:
    1. miesto - 10 bodov
    2. miesto - 9 bodov
    3. miesto - 8 bodov
    4. miesto - 7 bodov
    5. miesto - 6 bodov
    6. miesto - 5 bodov
    7. miesto - 4 body
    8. miesto - 3 body
    9. miesto - 2 body
    od 10. miesta - 1 bod
 • Kontakt:
    Peter Havetta, tel. : 0902 432 248, e-mail : phavetta@centrum.sk
Čiernokľačianska pyxida
Cierne Kľačany
Beh oslobodenia Topoľčianok
Topolčianky
Národný beh Devín – Bratislava
Bratislava
Beh oslobodenia obce Jedľové Kostolany
Jedľové Kostolany
Neverická 12-ka, mem. Ing. Ľudovíta Hudeca
Neverice
Večerný beh mestom Zlaté Moravce
Zlaté Moravce
Nitrianska hodinovka a dvanásťminútovka
Nitra
Slepčianska pätnástka
Slepčany
Machulinská dvadsiatka
Machulince
Silvestrovský beh – Veľké Vozokany
Veľké Vozokany