Zimná séria 2015 – Winter tour 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: BE COOL, s.r.o., Nevädzova 6, 821 01 Bratislava, Slovenská republika v spolupráci s občianskym združením Bratislavský maratón
 • Kategórie: Muži:
  M hlavná kategória (rok narodenia 1976 – 1997)
  M40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1966 – 1975)
  M50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1956 – 1965)
  M60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1955 a skôr)

  Ženy:
  Ž hlavná kategória (rok narodenia 1976 – 1997)
  Ž40 – vek 40 – 49 rokov (rok narodenia 1966 – 1975)
  Ž50 – vek 50 – 59 rokov (rok narodenia 1956 - 1965)
  Ž60 – vek 60 a viacej rokov (rok narodenia 1955 a skôr)
 • Bodovanie: Špeciálny hodnotiaci systém " zimná tour 2015"
  Po druhom a treťom z behov sa uskutoční aj sumárne vyhodnotenie dosiahnutých výsledných časov na 10,3 km trati, za dva, resp. tri behy (polmaratóncom sa pri 3. behu zimnej série započíta čas dosiahnutý v prvom kole 20,6 km behu, počítať sa bude vzdialenosť celého behu, t.j. 10,3 km).
  Po skončení všetkých troch behov zimnej série sa vytvoria samostatné výsledkové listiny, kde sa zrátajú časy pretekárov, ktorí štartovali na všetkých troch 10,3km behoch a tak budú vyhodnotení (hodnotíme aj veteránske kategórie !!!).
 • Web: https://www.bratislavamarathon.com/csob_bratislava_marathon/csob_bratislava_marathon_2014/fa_zimne_desiatky_fa_winter_tour_2014/zakladne_informacie/index.html
 • Kontakt: tel.: 0904 404 638, e-mail: info@becool.sk
Zimná séria 2015
Bratislava
Zimná séria 2015
Bratislava
Zimná séria 2015
Bratislava