Východoslovenská mládežnícka bežecká liga 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: nadšenci mládežníckych behov pod záštitou SOPKA, n. o. Seňa
 • Kategórie: D 1 Mladší predškolský Dievčatá 2015 a mladšie 4 roky a menej
  Ch 1 Mladší predškolský vek Chlapci 2015 a mladší 4 roky a menej
  D 2 Starší predškolský vek Dievčatá 2014-2012 5-7 rokov
  Ch 2 Starší predškolský vek - Chlapci 2014-2012 5-7 rokov
  D 3 Dievčatá - prípravka 2011-2010 8-9 rokov
  Ch 3 Chlapci - prípravka 2011-2010 8-9 rokov
  D 4 Najmladšie žiačky 2008-2009 10-11 rokov
  Ch 4 Najmladší žiaci 2008-2009 10-11 rokov
  D 5 Mladšie žiačky 2006-2007 12-13 rokov
  Ch 5 Mladší žiaci 2006-2007 12-13 rokov
  D 6 Staršie žiačky 2004-2005 14-15 rokov
  Ch 6 Starší žiaci 2004-2005 14-15 rokov
  D 7 Dorastenky 2002-2003 16-17 rokov
  Ch 7 Dorastenci 2002-2003 16-17 rokov
 • Bodovanie: V jednotlivých pretekoch v každej kategórii získava súťažiaci za 1. miesto - 15 bodov, 2. miesto - 12 bodov, 3. miesto - 10 bodov a postupne ďalší 4/8, 5/7, 6/6, 7/5, 8/4, 9/3, 10/2 a každý ďalší, ktorý dokončil preteky, po jednom bode.
  Hodnotení budú iba deti, ktoré sa zúčastnia minimálne na troch súťažiach vo svojej kategórii a reprezentujú kluby, školy alebo obce z Košického alebo Prešovského kraja.

  Poradie sa určí podľa súčtu bodov dosiahnutých vo všetkých pretekoch zaradených do VMBL. Do konečného poradia sa kvalifikujú len súťažiaci, ktorí absolvujú minimálne 3 preteky. Hodnotí sa 10 najlepších umiestnení. V prípade rovnosti bodov rozhoduje:
  1. poradie pri vzájomných súbojoch,
  2. viac lepších umiestnení,
  3. lepší priemer získaných bodov,
  4. viac absolvovaných pretekov.
 • Web: http://www.vmbl.wbl.sk
 • Kontakt: Jozef Hudák, tel.: 0918 338 414, e-mail: sopka.sena@centrum.sk
  Štefan Peregrim, tel.: 0908 346 458, e-mail: stefanperegrim@gmail.com
  Michal Ivančo, tel.: 0905 654 004, e-mail: michalivanco@gmail.com
  Rudolf Mikolaj, tel.: 053/4413013, e-mail: hutabeh@centrum.sk
  Jozef Dubašák, tel.: 0905 308 719, e-mail: dubasak@orangemail.sk
  Jaroslav Kollár, tel.: 0905 837 844, e-mail: kollarj@mail.telekom.sk,
Bežecký deň detí a mládeže Seňa
Seňa okr. Košice