Trnavská bežecká trilógia 2018/2019

  • Rok: 2019
  • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava
  • Kategórie: Muži, Ženy
  • Bodovanie: Výsledné poradie sa určí na základe súčtu umiestnení v jednotlivých kolách, bez aplikácie vekových koeficientov. Podmienkou zaradenia do celkového poradia je účasť na všetkých troch kolách.
  • Kontakt: Ondrej Puškár, r-mail: oxpuskar@gmail.com
Zimný beh zdravia – Trnava
Trnava
Trnavský novoročný beh – Memoriál Ladislava Kmeča
Trnava
Trojkráľova šestka
Trnava