Trnavská bežecká trilógia 2017/2018

  • Rok: 2018
  • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, Atletický klub AŠK Slávia Trnava
  • Kategórie: Muži bez rozdielu veku
    Ženy bez rozdielu veku
  • Bodovanie: Výsledné poradie sa určí na základe súčtu umiestnení v jednotlivých kolách, bez aplikácie vekových koeficientov. Podmienkou zaradenia do celkového poradia je účasť na všetkých troch kolách.
  • Kontakt: Ondrej Puškár, e-mail: oxpuskar@gmail.com
Zimný beh zdravia – Trnava
Trnava
Trnavský novoročný beh – Memoriál Ladislava Kmeča
Trnava
Trojkráľova šestka
Trnava