Trnavská bežecká trilógia 2015/2016

  • Rok: 2016
  • Vyhlasovateľ: Mesto Trnava, AK AŠK Slávia Trnava
  • Kategórie: Muži bez rozdielu veku
    Ženy bez rozdielu veku
  • Bodovanie: Výsledné poradie sa určí na základe súčtu umiestnení v jednotlivých kolách.
  • Kontakt: Ondrej Puškár, oxpuskar@gmail.com
Zimný beh zdravia – Trnava
Trnava
Trnavský novoročný beh – Memoriál Ladislava Kmeča
Trnava
Trojkráľova šestka
Trnava