Topoľčianska bežecká liga 2019

 • Rok: 2019
 • Vyhlasovateľ: TBK TORA Topoľčany, o. z.
 • Kategórie: Muži:
  AM 18- 39, BM 40 - 44, CM 45- 49, DM 50 - 54, EM 55 - 59, FM nad 60 r.
  Ženy:
  GŽ 18 - 34, HŽ 35 - 39, CHŽ 40 - 44, IŽ 45 - 49, JŽ 50-54, KŽ 55-59, LŽ nad 60 r.
  Dorastenci a dorastenky do 10 a 15 r.,
  Juniori a juniorky do 18 r.
 • Bodovanie: Podľa dosiahnutého času v pretekoch a počtu pretekárov ( napr. : pri počte 10 pretekárov: 1.-10 bodov, 2.- 9 bodov, ... ,10.- 1 bod., v prípade rovnakého času starší pretekár má viac bodov). Za vytrvalostný beh v Hrušovanoch a Topoľčianskeho nočného behu budú pridelené 3 body všetkým pretekárom, ktorí absolvujú minimálne 1 preteky na 1 míľu. TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri. Záverečné poradie sa pri rovnosti bodov určuje podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času.
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 1.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 2.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 3.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 4.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 5.kolo
Topoľčany
Beh cez 2 mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 7.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 8.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 9.kolo
Topoľčany
Topoľčiansky nočný beh
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 11.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2019 – 12.kolo
Topoľčany