Topoľčianska bežecká liga 2015

 • Rok: 2015
 • Vyhlasovateľ: Topoľčianský bežecký spolok
 • Kategórie: Muži:
  AM 18 – 39 /do r. n. 1976/
  BM 40 – 44 /1975-1971/
  CM 45 – 49 /1970-1966/
  DM 50 – 54 /1965-1961/
  EM 55 – 59 /1960-1956/
  FM nad 60 /1955 a st./
  Ženy:
  GŽ 18 – 34 /do r. n. 1981/
  HŽ 35 – 39 /1980-1976/
  CHŽ 40 – 44 /1975-1971/
  IŽ 45 – 49 /1970-1966/
  JŽ nad 50 /1965 a st. /
  Dorastenci do 10 a 15 r.,
  Juniori do 18 r.
 • Bodovanie: podľa dosiahnutého času v preteku a počtu pretekárov ( napr. : pri počtu 8 pretekárov: 1.- 8 bodov, 2. -7 bodov,..., 8.- 1 bod). Pri rovnosti bodov podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času. (Hrušovany -3 body pre zúčastnených pretekárov bez ohľadu na poradie). TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri .


  Do vyhodnotenia v decembri budú zaradení iba pretekári, ktorí absolvujú najmenej 6 jednotlivých kôl TBL.
 • Web: http://www.tbl9.webnode.sk
 • Kontakt: tel.: 0949 625 552 ( 12,00-19,00 hod.)
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 1.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 2.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 3.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 4.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 5.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 8.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 9.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 10.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2015 – 12.kolo
Topoľčany