Topoľčianska bežecká liga 2013

 • Rok: 2013
 • Vyhlasovateľ: Topoľčianský bežecký spolok
 • Kategórie:
  Muži:


  AM 18 – 39 /do r. n. 1974/


  BM 40 – 44 /1973-1969/


  CM 45 – 49 /1968-1964/


  DM 50 – 54 /1963-1959/


  EM 55 – 59 /1958-1954/


  FM nad 60 /1953 a st./

  Ženy:


  GŽ 18 – 34 /do r. n. 1979/


  HŽ 35 – 39 /1978-1974/


  CHŽ 40 – 44 /1973-1969/


  IŽ 45 – 49 /1968-1964/


  JŽ nad 50 /1963 a st. /
  Dorastenci do 10 a 15 r.,


  Juniori do 18 r.
 • Bodovanie: podľa dosiahnutého času v preteku a počtu pretekárov ( napr. : pri počtu 8 pretekárov: 1.- 8 bodov, 2. -7 bodov,..., 8.- 1 bod). Pri rovnosti bodov podľa počtu odbehnutých pretekov a potom podľa dosiahnutého času. (Hrušovany -3 body pre zúčastnených pretekárov bez ohľadu na poradie). TBL je celoročná súťaž, ktorá bude vyhodnotená v decembri .


  Do vyhodnotenia v decembri budú zaradení iba pretekári, ktorí absolvujú najmenej 6 jednotlivých kôl TBL.
 • Kontakt: mobil 0904 396 767 ( 19,00-21,00 hod.).
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 1.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 2.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 3.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 4.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 5.kolo
Topoľčany
Beh cez 2 mosty – Memoriál Štefana Petrikoviča
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 7.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 8.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 9.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 10.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 11.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2013 – 12.kolo
Topoľčany