Topoľčianska bežecká liga 2012

 • Rok: 2012
 • Vyhlasovateľ: Topoľčianský bežecký spolok
 • Kategórie: AM 18 – 39
  BM 40 – 44
  CM 45 – 49
  DM 50 – 54
  EM 55 – 59
  FM nad 60
  GŽ 18 – 34
  HŽ 35 – 39
  CHŽ 40 – 44
  IŽ 45 – 49
  JŽ nad 50
  dorastenci do10 a 15 r., juniori do18 r.
 • Bodovanie: Viď popis
Topoľčianska bežecká liga 2012 – 5.kolo
Topoľčany
Topoľčianska bežecká liga 2012 – 6.kolo
Hrušovany
Topoľčianska bežecká liga 2012 – 7.kolo
Topoľčany