Tatranský pohár v behu do vrchu 2012

 • Rok: 2012
 • Vyhlasovateľ: Mesto Vysoké Tatry
 • Kategórie:
  Juniori 1993 a ml.


  Juniorky 1993 a ml.


  Muži A 1973 a ml.


  Muži B 1963 a ml.


  Muži C 1962 a st.


  Muži D 1952 a st.


  Ženy E 1978 a ml.


  Ženy F 1977 a st.


  Ženy G 1962 a st.


  Ženy H 1952 a st.
 • Bodovanie:
  Do hodnotenia TP v behu do vrchu budú zarátaní iba tí pretekári, ktorí sa zúčastnia celého

  seriálu pretekov. Výsledkové listiny všetkých troch pretekov budú podkladom pre

  vyhodnotenie.


  Víťazom sa stáva pretekár – pretekárka s najnižším súčtom časov zo všetkých pretekov.

  Vyhodnotenie seriálu TP sa uskutoční po poslednom preteku pred Hotelom Hubert, kde na

  záver budú cenami dekorovaní najúspešnejší 3 pretekári celého seriálu pretekov

  v jednotlivých kategóriách.
 • Kontakt: MsÚ Vysoké Tatry v Starom Smokovci, oddelenie kultúry

  a športu kulturasport@vysoketatry.sk; 052/4780455-6
Beh na chatu pri Zelenom plese na pamiatku Karla Jakeša
Tatranské Matliare
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Horský kros Gerlach
Gerlachov okr. Poprad