Tatranská séria horských behov 2024

 • Rok: 2024
 • Vyhlasovateľ: Tatranské športové kluby v spolupráci s OOCR Región Vysoké Tatry
 • Kategórie: M30, M35, M40, M45, M50, M55, M60, M65
  F30, F35, F40, F45, F50, F55, F60, F65
 • Bodovanie: 1. miesto 100 bodov, 2. miesto 95 bodov, 3.miesto 90 bodov, 4. miesto 85 bodov, 5. miesto 80 bodov
  6. miesto 75 bodov, 7. miesto 72 bodov, 8. miesto 69 bodov, 9. miesto 66 bodov, 10. miesto 63 bodov
  11. miesto 60 bodov, 12. miesto 58 bodov, 13.miesto 56 bodov, 14. miesto 54 bodov, 15. miesto 52 bodov
  16. miesto 50 bodov, 17. miesto 48 bodov, 18. miesto 46 bodov, 19. miesto 44 bodov, 20. miesto 42 bodov
  21. miesto 40 bodov, 22. miesto 38 bodov, 23 miesto 36 bodov, 24. miesto 34 bodov. 25. miesto 32 bodov
  26. miesto 30 bodov, 27. miesto 28 bodov, 28. miesto 26 bodov, 29. miesto 24 bodov, 30. miesto 22 bodov
  31. miesto 20 bodov, 32. miesto 19 bodov, 33. miesto 18 bodov, 34. miesto 17 bodov, 35. miesto 16 bodov
  36. miesto 15 bodov, 37. miesto 14 bodov, 38. miesto 13 bodov, 39. miesto 12. bodov, 40 miesto 11 bodov
  41. miesto 10 bodov, 42. miesto 9 bodov, 43. miesto 8 bodov, 44. miesto 7 bodov, 45. miesto 6 bodov
  46. miesto 5 bodov, 47. miesto 4 body, 48. miesto 3 body, 49. miesto 2 body, 50. miesto a vyššie 1 bod

  *1 bod obdrží každý pretekár, ktorý vyštartuje, pokiaľ nebude organizátorom diskvalifikovaný.

  Do celkového poradia sa započítavajú výsledky z piatich podujatí, pričom ako víťaz kategórie bude vyhodnotený ten, ktorý absolvovuje min. 3 podujatia. V prípade, ak sú na podujatí viaceré trasy, do celkového hodnotenia sa započítavajú len výsledky z tej, ktorú organizátor označí.

  Pri rovnosti bodov rozhoduje väčší počet lepších umiestnení, v prípade rovnakých umiestnení rozhoduje lepšie umiestnenie v posledných pretekoch.
 • Web: https://tatryvpohybe.sk/sk/podujatia/tshb2024
 • Kontakt: Sport Club 1896 Štrbské Pleso, e-mail: sport@sportTATRY.sk
City Trail
Starý Smokovec
Plesnivec VerticalRun
Parkovisko chata Plesnivec - Tatranská Kotlina
Beh na chatu pri Zelenom plese – Memoriál K. Jakeša
Tatranské Matliare
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Horský kros Gerlach
Gerlachov okr. Poprad