Slovenský pohár v behu do vrchu 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Únia behov do vrchu
 • Kategórie: Juniori ročník nar.2001 a ml.
  Juniorky 2001 a ml.
  Muži A 1981 a ml.
  Muži B 1971 a ml.
  Muži C 1970 a st.
  Muži D 1960 a st.
  Muži X 1950 a st.
  ženy E 1986 a ml.
  ženy F 1985 a st.
  ženy G 1970 a st.
  ženy H 1960 a st.
 • Bodovanie: juniori, juniorky, muži D, ženy E, ženy F, ženy G, ženy H boduje 10 pretekárov : 20, 15, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1
  muži B, muži C boduje 20 pretekárov : 30, 20, 18, 17, 16, 15, ......1
  muži A boduje 30 pretekárov : 50, 40, 30, 27, 26, 25, .....1
  Preteky : Beh na Čertovicu, Memoriál Jána Stilla a Horský kros Pruské - Vršatec - Vršatec budú bodované dvojnásobným počtom
  bodov.
  Do konečného hodnotenia sa započítajú získané body zo všetkých pretekov.Odmenení budú pretekári na 1.– 3.mieste v každej kategórii.
 • Kontakt: Ing. Ján BAKYTA, C I – 28/61, 018 41 Dubnica nad Váhom
  tel.: 0905 302 268, e-mail : bakyt@post.sk
Beh na Zniev
Kláštor pod Znievom okr. Martin
Memoriál Jána Stilla
Nová Lesná
Horský kros Pruské – Vršatec ( Memoriál Ing. Jozefa Tichého )
Pruské, okr. Ilava
Horský kros Gerlach
Gerlachov okr. Poprad
Beh na Butkov
Ladce