Nitrianska bežecká liga – 1. kolo
Nitra
Nitrianska bežecká liga – 2. kolo
Nitra
Nitrianska bežecká liga – 4. kolo
Nitra
Kesovský beh
Poľný Kesov
Nitrianska bežecká liga – 6. kolo
Nitra
Nitrianska bežecká liga – 7. kolo
Nitra
Nitrianska bežecká liga – 8. kolo
Nitra
Cedronský beh
Mojmírovce okr. Nitra
Kláštorný beh
Nitra
Grand Prix – Cabaj-Čápor
Cabaj Čápor