Nitrianska bežecká liga 2022

 • Rok: 2022
 • Vyhlasovateľ: Milan Furár, Miroslav Illéš, Juraj Králik
 • Bodovanie: Jednotlivé kolá sa bodujú v rámci celkového poradia bežcov v hlavnom behu bez rozdielu kategórii ( ženy, muži a juniorské kategórie ). Ak je teda v hlavnom behu X bežcov a bežkýň, celkový víťaz získava X bodov a každý nasledujúci X-1.
  Prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku získavajú navyše bonusové body v poradí 3, 2, 1 bod, ktoré sa im pripočítajú k bodom za celkové poradie.
  Kategórie Žiaci a Žiačky (1000 m) sú bodované rovnakým systémom ako u dospelých.
  Kategórie Drobci, Chlapci a Dievčatá nebudú bodovaní a vyhodnotení v rámci celkového poradia ligy.
  Podmienkou je účasť najmenej v piatich ligových kolách.
 • Kontakt: Milan Furár, tel.: 0915 131 703, e-mail: milan.furar@gmail.com
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 4. kolo
Nitra
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 5. kolo
Nitra
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 6. kolo
Nitra
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 7. kolo
Nitra
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 8. kolo
Nitra
Intersport – Nitrianská bežecká liga – 9. kolo
Nitra