Nitrianska bežecká liga 2009

 • Rok: 2009
 • Vyhlasovateľ:
  Sri Chinmoy Marathon Team, Behy pre Radosť v spolupráci s mestom Nitra
 • Kategórie:
  deti do 10 rokov
  juniori 11 - 17 rokov
  juniorky 11 - 17 rokov
  muži 18 - 49 rokov
  muži od 50 rokov
  ženy
 • Bodovanie:
  v základných kolách bodujú všetci účastníci na základe umiestnenia nasledovne: bodujú všetci [n], čiže n, n-1, n-2, n-3 ...
  v ostatných pretekoch bodujú iba tí, ktorí sú k dátumu pretekov evidovaní v BL daného roku
  bodovanie je spoločné pre všetky vzdialenosti
 • Web: <br>www.scmt.sk
 • Kontakt:
  Dušan Harangozó, tel. 0905 253923, e-mail: behy.pre.radost@gmail.com