Mošovský ParkRun 2020

  • Rok: 2020
  • Vyhlasovateľ: TURIEC.RUN
  • Kategórie: sezónne ocenenie, absolútne poradie M/Ž, podľa tabuľky koeficientov WMA
  • Bodovanie: Celkový počet bodov po štyroch štartoch.
    1-33, 2-29, 3-26, 4-24, 5-22, 6-20, 7-19, 8-18, 9-17, 10-16, 11-15, 12-14, 13-13, 14-12, 15-11, 16-10, 17-9, 18-8, 19-7, 20-6, 21-5, 22-4, 23-3, 24-2, 25-1, 26-1, ... 69-1.
  • Web: https://docs.google.com/document/d/1Owm9MCfQ6Nsl4KWe8W5pj5mc6c6AIUHkKJt2nKom88E/edit
  • Kontakt: Konstantin Železov, tel.: +421 949 739 169, e-mail: 42km@i.ua
Mošovský ParkRun – zima
Mošovce, okr. Turčianske Teplice
Mošovský ParkRun – jar
Mošovce, okr. Turčianske Teplice
Mošovský ParkRun – leto
Mošovce, okr. Turčianske Teplice
Mošovský ParkRun – jeseň
Mošovce, okr. Turčianske Teplice