Liptovská bežecká liga 2024

 • Rok: 2024
 • Vyhlasovateľ: Olympijský klub Liptova
 • Kategórie: najmladší žiaci, žiačky 2013 – 2014
  mladší žiaci, žiačky 2011 – 2012
  starší žiaci, žiačky 2009 – 2010
  dorastenci, dorastenky 2007 – 2008
  juniori, juniorky 2005 – 2006
  muži do 39 r. 2004 – 1985
  muži 40 – 49 r. 1984 – 1975
  muži 50 – 59 r. 1974 – 1965
  muži 60 – 69 r. 1964– 1955
  muži 70 r. a st. 1954 a st.
  ženy do 34 r. 2004 – 1990
  ženy 35-49 r. 1988 – 1975
  ženy 50-59 r. 1974 – 1965
  ženy 61 r. a st. 1964 a st.
 • Bodovanie: Do hodnotenia LBL 2024 sa každému pretekárovi započítajú získané body z najlepších 10. pretekov.
  V kategórii dorastu a žiactva z najlepších 8. pretekov.
  Do hodnotenia sa započítajú pretekári, ktorí úspešne absolvovali najmenej 2 preteky.
  Bodovanie: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod. (vzdal-a- 0 bodov)
  Hodnotia sa len pretekári Liptova.
  Prví traja v každej disciplíne budú ocenení diplomom a medailou OKL.
  Najlepší traja z kategórií dospelých (celkom) a najlepší traja z kategórií mládeže (celkom) obdržia poháre OKL
 • Kontakt: e-mail: oklm@centrum.sk
Švošovská pätnástka
Švošov okr. Ružomberok
Beh oslobodenia o Putovný pohár starostu obce Likavka
Likavka okr. Ružomberok
O putovný pohár starostu obce Vlachy
Vlachy, okr. Liptovský Mikuláš
Beh okolo Liptovských Sliačov
Liptovské Sliače okr. Ružomberok