Liptovská bežecká liga 2020

 • Rok: 2020
 • Vyhlasovateľ: Olympijský klub Liptova
 • Kategórie: najmladší žiaci, žiačky 2009 – 2010
  mladší žiaci, žiačky 2007 – 2008
  starší žiaci, žiačky 2005 – 2006
  dorastenci, dorastenky 2003 – 2004
  juniori, juniorky 2001 – 2002
  muži do 39 r. 2000 – 1981
  muži 40 – 49 r. 1980 – 1971
  muži 50 – 59 r. 1970 – 1961
  muži 60 – 69 r. 19 60– 1951
  muži 70 r. a st. 1950 a st.
  ženy do 34 r. 2000 – 1986
  ženy 35-49 r. 1985 – 1971
  ženy 50-59 r. 1970 – 1961
  ženy 60 r. a st. 1960 a st.
 • Bodovanie: V Liptovskej bežeckečj lige sa hodnotia len pretekári z regiónu Liptova. Na základe ich umiestnenia v jednotlivých pretekoch získávajú body: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
  Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod. (vzdal/a – 0 bodov). Konečné poradie v jednotlivých kategóriách bude určené podľa získaných bodov zo všetkých absolvovaných pretekov.
 • Web: https://oklm.webnode.sk/liptovska-bezecka-liga/
 • Kontakt: Ivan Bubelíny, tel.: 0904 688 006, e-mail: oklm@centrum.sk