Liptovská bežecká liga 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: Olympijský klub Liptova
 • Kategórie: najmladší žiaci, žiačky 2007 – 2008
  mladší žiaci, žiačky 2005 – 2006
  starší žiaci, žiačky 2003 – 2004
  dorastenci, dorastenky 2001 – 2002
  juniori, juniorky 1999 – 2000
  muži do 39 r. 1998 – 1979.
  muži 40 – 49 r. 1978 – 1969
  muži 50 – 59 r. 1968 – 1959
  muži 60 – 69 r. 1958 – 1949
  muži 70 r. a st. 1948 a st.
  ženy do 34 r. 1998 – 1984
  ženy 35-49 r. 1983 – 1969
  ženy 50-59 r. 1968 – 1959
  ženy 60 r. a st. 1958 a st.
 • Bodovanie: V Liptovskej bežeckej lige sa hodnotia len pretekári z Liptova . Na základe ich umiestnenia v jednotlivých pretekoch získavajú body: 15, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Za každé ďalšie umiestnenie 1 bod. (vzdal/a/ - 0 bodov).
  Konečené poradie v jednotlivých kategóriách bude určené podľa získaných bodov zo všetkých absolvovaných pretekov.
 • Web: https://oklm.webnode.sk/liptovska-bezecka-liga/
 • Kontakt: Ivan Bubelíny, tel.: 0904 688 006, e-mail: oklm@centrum.sk
Beh okolo Sliačov
Liptovské Sliače okr. Ružomberok