Karpatský pohár v horskom behu 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Cross Country Klub Rača
 • Kategórie: J/Jky - mladší-1999
  M/Z - 1978-1998
  M40/Z40 - 1968-1977
  M50/Z50 - 1958-1967
  M60/Z60 - 1957 a starší
 • Bodovanie: 1) Preteky majú rovnaký počet bodov - 200 - bez ohľadu na ich dĺžku (s výnimkou majstrovských pretekov - Majstrovstiev Slovenska, ktorým je priradených +10% štandardnej bodovej hodnoty pretekov, t.j. 220 bodov)
  "2) Bodovanie je robené porovnaním dosiahnutého času bežca s rekordom pretekov resp. najlepším dosiahnutým časom v aktuálnych pretekoch, ak je doterajší rekord v aktuálnych pretekoch prekonaný. Rekord pretekov resp. najlepší čas v pretekoch (ATR) = maximálny počet bodovej hodnoty pretekov. Body pre jednotlivých bežcov sú počítané porovnaním dosiahnutých časov jednotlivých bežcov s ATR. Poznámka: Minimálny počet bodov je 1 bod t.j. bežec nemôže získať menej ako 1 bod.
  Zmena oproti pravidlám 2013, kde boli časy zaokrúhľovane na minúty nadol a strata 1 minúty po zaokrúhlení času znamenala stratu 1 bod. Zmena nastala kvôli tomu, že strata 10 minút na dlhom behu nie je to iste ako strata 10 minút u kratšieho beh a preto by rozdiel 10 minút pri rôzne dlhých/náročných behoch nemal znamenať rovnakú stratu 10 bodov ako to bolo u pravidiel 2013."
  "3) Celkove poradie KP bude vyhlasované podľa jednotlivých kategórií a dosiahnutých časov, tak ako to bolo aj v minulosti.
  Ako informačné (neoficiálne) poradie bude počítané aj poradie s použitím koeficientu vek a koeficientu ženy/muži. Pri tomto poradí sú použité koeficienty WMA (Svetová veteránska asociácia) a koeficient ženy/muži vypočítaný porovnaním svetového rekordu u žien a u mužov z tabuliek WMA - vid tabuľka Kategórie v súbore s poradím KP. Pri tomto neoficiálnom poradí bude počítané len jedno poradie spoločné pre ženy a mužov, bez delenia na vekové kategórie a bez delenia na mužov a ženy."
  4) Nordic walkeri sú uvádzaní vo vyhodnocovaní KP, ale nebude samostatne hodnotená kategória NW v rámci Karpatského pohára, walkeri budú uvedení iba v rámci celkového poradia spolu s bežcami
 • Web: https://www.facebook.com/Karpatskypohar/
 • Kontakt: e-mail: karpatskypohar@outlook.com
Cez Hubalovú
Modra Harmónia
Cross Country – Baba-Kamzík
Malé Karpaty
Cross Country – Kamzík-Baba-Kamzík
Bratislava - Malé Karpaty
Cross Country – Rača-Kamzík
Bratislava - Rača
Krasňanská Kúria – jar
Bratislava - Rača
Malokarpatský Cross Marathon a MTB Cyklorally (Mem. J. Lamačku)
Bratislava
Beh cez Hornoorešanské vŕšky – Memoriál Františka Hečka
Horné Orešany okr. Trnava
Beh okolo Marhátu
Moravany nad Váhom okr. Piešťany
Orešanskými vinohradmi
Dolné Orešany okr. Trnava
Biela stopa – Run & Walk
Kremnica
Memoriál Ing. Jozefa PSOTKU
Vysoké Tatry
Krasňanská Kúria – jeseň
Bratislava - Rača
Beh vinicami Bojničiek a Hlohovca
Bojničky
Legendárny beh starej školy Lamač – Stupava
Bratislava - Lamač