Intersport Nitrianska bežecká liga 2018

 • Rok: 2018
 • Vyhlasovateľ: Milan Furár, Miroslav Illéš, Juraj Králik
 • Kategórie: Drobci ( dievčatá a chlapci spolu ), ročníky 2012÷2018
  Dievčatá, chlapci, ročníky 2004÷2011
  Juniori, juniorky, ročníky 2000÷2003
  Muži, Ženy, ročníky 19798÷1999
  Muži, Ženy nad 40, ročníky 1969÷1978
  Muži, Ženy nad 50, ročníky 1959÷1968
  Muži, Ženy nad 60, ročníky 1949÷1958
  Muži nad 70, ročník 1948 a starší
 • Bodovanie: Jednotlivé kolá sa bodujú v rámci celkového poradia bežcov v hlavnom behu bez rozdielu kategórii ( ženy, muži a juniorské kategórie ). Ak je teda v hlavnom behu X bežcov a bežkýň, celkový víťaz získava X bodov a každý nasledujúci X-1.
  Prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku získavajú navyše bonusové body v poradí 3, 2, 1 bod, ktoré sa im pripočítajú k bodom za celkové poradie.
  Ďalšie dva bonusové body získa muž a žena, ktorí prekonajú najrýchlejší čas (buď na dve míle alebo 5 km) v aktuálnom ročníku.
  Detské kategórie chlapcov a dievčat sú bodované rovnakým systémom ako u dospelých, s tým rozdielom,že sa im neprideľujú bonusové body za poradie v kategórii a traťové rekordy.
 • Kontakt: Milan Furár, tel.: 0915 131 703, e-mail: milan.furar@gmail.com
  Miroslav Illéš, tel.: 0907 229 027, e-mail: miroslav.illes@gmail.com
  Juraj Králik, tel.: 0918 030 778, e-mail: juro_kralik@yahoo.com
Intersport Nitrianská bežecká liga – 1. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 2. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 7. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 8. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 9. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 10. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 11. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 12. kolo
Nitra