Intersport Nitrianska bežecká liga 2017

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Milan Furár, Miroslav Illéš, Juraj Králik
 • Kategórie: Drobci ( dievčatá a chlapci spolu ), ročníky 2011÷2017
  Dievčatá, chlapci, ročníky 2003÷2010
  Juniori, juniorky, ročníky 1999÷2002
  Muži, Ženy, ročníky 1978÷1998
  Muži, Ženy nad 40, ročníky 1968÷1977
  Muži, Ženy nad 50, ročníky 1958÷1967
  Muži, Ženy nad 60, ročníky 1948÷1957
  Muži nad 70, ročník 1947 a starší
 • Bodovanie: Jednotlivé kolá sa bodujú v rámci celkového poradia bežcov v hlavnom behu bez rozdielu kategórii ( ženy, muži a juniorské kategórie ). Ak je teda v hlavnom behu X bežcov a bežkýň, celkový víťaz získava X bodov a každý nasledujúci X-1.
  Prví traja muži a prvé tri ženy bez rozdielu veku získavajú navyše bonusové body v poradí 3, 2, 1 bod, ktoré sa im pripočítajú k bodom za celkové poradie.
  Ďalšie dva bonusové body získa muž a žena, ktorí prekonajú najrýchlejší čas (buď na dve míle alebo 5 km) v aktuálnom ročníku.
  Detské kategórie chlapcov a dievčat sú bodované rovnakým systémom ako u dospelých, s tým rozdielom,že sa im neprideľujú bonusové body za poradie v kategórii a traťové rekordy.
 • Kontakt: Milan Furár, tel.: 0915 131 703, e-mail: milan.furar@gmail.com
  Miroslav Illéš, tel.: 0907 229 027, e-mail: miroslav.illes@gmail.com
  Juraj Králik, tel.: 0918 030 778, e-mail: juro_kralik@yahoo.com
Intersport Nitrianská bežecká liga – 1. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 2. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 3. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 4. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 5. kolo
Nitra
Intersport Nitrianská bežecká liga – 6. kolo
Nitra