Dubnická bežecká liga

 • Rok: 2017
 • Vyhlasovateľ: Jogging klub Dubnica nad Váhom, AK Spartak Dubnica nad Váhom
 • Kategórie: Dospelý
  A - muži do 30 rokov -> 1997 - 1986
  B - muži do 40 rokov -> 1985 - 1976
  C - muži do 50 rokov -> 1975 - 1966
  D - muži do 60 rokov -> 1965- 1956
  E – muži nad 60 rokov -> 1956 a starší
  F - ženy do 35 rokov -> 1998 - 1981
  G - ženy do 50 rokov -> 1981 - 1965
  H - ženy nad 50 rokov -> 1966 a staršie
  I - juniori -> 1998 - 1999
  J - juniorky -> 1998 - 1999
  Mládež
  K - žiaci -> 2000 a mladší
  L - žiačky -> 2000 a mladšie
 • Bodovanie: Bodovať budú pretekári, ktorí sa umiestnenia na 1. – 12. mieste v jednotlivých kategóriách a pretekoch Dubnickej zimnej bežeckej ligy 2015/2016 :
  1. miesto 15 bodov
  2. miesto 12 bodov
  3. miesto 10 bodov
  4. miesto 9 bodov, 5. miesto 8 bodov, 6. miesto 7 bodov, ......12. miesto 1 bod.
  Do konečného hodnotenia sa započíta 6 najlepších umiestnení.
  Preteky „ Jarný beh na tartane „ budú hodnotené dvojnásobným počtom bodov !
Zimný beh parkom
Dubnica nad Váhom
Silvestrovský beh na tartane
Dubnica nad Váhom
Večerný beh dubnickým parkom
Dubnica nad Váhom
Kros v DuTaFe
Dubnica nad Váhom
Beh po dubnickom kanáli
Dubnica nad Váhom
Beh pod Ostrý vrch
Dubnica nad Váhom
Jarný beh na tartane
Dubnica nad Váhom